Meny

Furiosa (2)_red
Keaton (1)_red
Violetta

90-konto

I december 2009 beviljades Föreningen Stockholms Katthem ett s.k. 90-konto (pg 90 01 79-3). Det är ett sjusiffrigt kontonummer hos PlusGirot och/eller Bankgirot som endast kan ges till de ideella föreningar (samt stiftelser och trossamfund) som kontrollerats och godkänts som seriösa.
Det är Svensk Insamlingskontroll som beviljar, och löpande granskar, alla innehavare av ett 90-konto. Kontot får sedan användas för insamling bland allmänheten. Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida och bevakar dina intressen. Att Stockholms Katthem beviljats ett 90-konto är för dig som givare en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.
Det ställs många krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto och varje år kontrolleras verksamheten noggrant.
Läs mer på www.insamlingskontroll.se
Observera att konton som börjar på 91, 92 etc INTE är 90-konton.

90_Konto_Logo_RGB1

Årets bästa julklapp!

Vi har 90-konto!

Öppettider

© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen